Vårens Program


Hela Vårprogrammet,  utskrift  i  Program


Vårprogram 2018
Alla intresserade är välkomna till våra sammankomster, även icke medlemmar
Lokal: Sidenvägen 7B,  Alingsås


Lördag 20 januari
Släktforskningens dag
Temat för i år är Arkiv
Plats: Biblioteket

Måndag 29 januari kl. 16.00-19.00
CAFÉKVÄLL Skivor till kaffet.
Förutom kaffe och trevlig samvaro finns möjlighet att leta bland föreningens CD- skivor samt genom Internetuppkoppling till Arkiv Digitals släktforskarmaterial
Entré: 20 kr
Plats: Sidenvägen 7B Alingsås

 

Onsdag 7 februari kl. 19.00
Föreningens ÅRSMÖTE.

Därefter visar Gösta Sandberg bilder
Alingsås en tillbakablick
Plats: Sidenvägen 7B Alingsås

 

Måndag 12 februari kl. 16.00-19.00
CAFÉKVÄLL Skivor till kaffet.
Se programmet den 29 januari

Entré: 20 kr
Plats: Sidenvägen 7B Alingsås

 

Måndag 26 februari kl. 16.00-19.00
CAFÉKVÄLL
Se programmet den 29 januari

Entré: 20 kr
Plats: Sidenvägen 7B Alingsås

 

Onsdag 7 mars kl. 19.00
När elen kom till byn
Kåseri av Bröderna Krister och Evert  Johansson fr Essunga

Entré: 40 kr
Plats: Sidenvägen 7B Alingsås

 

Måndag 12 mars kl. 16.00-19.00
CAFÉKVÄLL
Se programmet den 29 januari

Entré: 20 kr
Plats: Sidenvägen 7B Alingsås

 

Måndag 26 mars kl. 16.00-19.00
CAFÉKVÄLL
Se programmet den 29 januari

Entré: 20 kr
Plats: Sidenvägen 7B Alingsås

 

Onsdag 4 april kl. 19.00
Författaren Leif Svensson
berättar om 
Nanda en fängslade livsberättele från förra sekelskiftet

Entré: 40 kr
Plats: Sidenvägen 7B Alingsås

 

Måndag 9 april kl. 16.00-19.00
CAFÉKVÄLL
Se programmet den 29 januari

Entré: 20 kr
Plats: Sidenvägen 7B Alingsås

 

Måndag 23 april kl. 16.00-19.00
CAFÉKVÄLL
Se programmet den 29 januari

Entré: 20 kr
Plats: Sidenvägen 7B Alingsås

Övrig information, Se hemsida,
www.alingsasslaktforskarforening.se
Flertalet av våra arrangemang sker i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan, om inget annat anges