Medlemsansökan

Medlemskap är öppet för alla, oavsett bostadsort som
önskar verka för föreningens målsättning.

Medlem blir du om du skickar in nedanstående ansökan via vårt webformulär eller fyller i blanketten medlemsansökan som du hittar längre ner på sidan och betalar in medlemsavgiften på bankgiro

5312-1133

Medlemsansökan

Personuppgifter

Namn:

Gatuadress:

Postadress:

Personnummer:

Telefon:

Epost:

Medlemstyp
Dokument
Länk till medlemsansökan  

Föreningens Stadgar