Ett sekels Konfirmander
Hemsjö- och Ödenäs församling

Cd-skivan ”Ett sekels konfirmander” utg.2 innehåller 144 konfirmationskort och namnuppgifter på konfirmander från Hemsjö- och Ödenäs församling (P-län).
Från 1896 samt 1900 till 1918 finns bilder och uppgifter för både Hemsjö- och Ödenäs.
Från 1919 till 1999 endast för Hemsjö p.g.a. Ödenäs då hade egen konfirmation.
I materialet finns även många ”Sommarkonfirmander”, p.g.a. att många har bott som sommargäster under 1930,-40,-50 talet i Hemsjö/Ödenas varför många av konfirmanderna har annan boendeort än Hemsjö/Ödenäs.
Många kommer från Göteborgstrakten och andra delar av Västsverige.
5 kartblad över området finns också från fältmätningen 1890-97, så man kan se boendeort på karta.

Totalt innehåller materialet ca 3600 namngivna konfirmander och 144 konfirmationskort som går att finna via ett sökregister.

Originalmaterialet har framtagits av Ingrid Olsson från Ryd i Hemsjö.
Alingsås Släktforskarförening har under 2004/2005 fått möjlighet att låna och bearbeta materialet digitalt, och vill på detta sätt tacka Ingrid för denna kulturskatt.
Besök gärna också http://www.svenskakyrkan.se/alingsas/

Cd-skivan kostar 150 kr och kan köpas hos Alingsås Släktforskarförening i lokalen
Föreningen HjärtLung Alingsås, Sidenvägen 7B, 4415 Alingsås.

Systemkrav: Win XP, med Acrobat reader 5.0. Acrobat reader 7.0 för win XP medföljer.

Nedan ser du exempel på vad man kan finna på skivan:

1896

1904

1919

1933