Kontakt med hembygdsföreningar i närområdet

Alingsås Hembygdsförening
Björn Florin
Götagatan 21
441 39 Alingsås
Tel. 100 54
Hemsjö Hembygdsförening
Ingrid Ohlsson
Rydbovägen 12
441 96 Alingsås
Tel. 506 56
Nårunga Hembygdsförening
Häradsvad Gård 2
44700 Vårgårda
Tel: 0322 662014